Hoofdstuk 4 - De jaarrekening

4.4 Overzicht van baten en lasten

4.4 Overzicht van baten en lasten

Programma

Lasten

Baten

Saldo

(bedragen x € 1.000)

Primaire begroting

Bijgestelde begroting

Rekening

Primaire begroting

Bijgestelde begroting

Rekening

Bijgestelde begroting

Rekening

Verschil

1. Ruimtelijke ontwikkeling

18.406

20.274

23.655

-175

-7.232

-9.954

13.042

13.701

-659

2. Landelijk gebied

83.510

55.322

61.521

-5.184

-3.118

-13.270

52.204

48.251

3.953

3. Bodem, water, milieu

29.534

28.350

26.996

-1.488

-3.931

-3.630

24.420

23.366

1.054

4. Energietransitie

9.379

7.211

9.995

-865

-888

6.346

9.107

-2.761

5. Bereikbaarheid I - Algemeen

89.138

80.359

75.936

-1.268

-4.760

-5.214

75.599

70.722

4.877

6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

166.417

204.411

193.026

-27.358

-73.210

-70.571

131.201

122.455

8.746

7. Cultuur en erfgoed

21.649

22.949

22.576

-285

22.949

22.290

659

8. Economie

15.870

20.636

17.243

-36

-2.316

-3.930

18.320

13.313

5.007

9. Bestuur

17.828

17.650

16.334

-354

-1.053

-2.508

16.597

13.826

2.771

10. Overzicht overhead

58.935

62.609

64.498

-4.068

-5.632

-5.556

56.977

58.942

-1.965

Totaal programma's

510.667

519.772

511.781

-39.931

-102.117

-115.808

417.655

395.973

21.682

Algemene dekkingsmiddelen

-584

-585

-574

-375.994

-407.052

-412.153

-407.637

-412.727

5.090

Onvoorzien

1.800

Stelposten

4.295

Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal Algemene middelen

5.511

-585

-574

-375.994

-407.052

-412.153

-407.637

-412.727

5.090

Totaal voor bestemming

516.178

519.187

511.207

-415.925

-509.169

-527.961

10.018

-16.754

26.772

Mutaties reserves

9.304

141.769

147.982

-109.557

-173.857

-177.416

-32.088

-29.434

-2.654

Totaal programma's

525.482

660.956

659.189

-525.482

-683.026

-705.378

-22.070

-46.188

24.118

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16