Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 7. Cultuur en erfgoed

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers van de provincie Utrecht hiervan kunnen leren en genieten.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

7.1

De culturele infrastructuur is sterk

7.1.1

Cultuureducatie (kunst, media en erfgoed) is beter, frequenter en bereikt meer scholen (BO en VO)

7.1.2

Het bibliothekennetwerk is sterker en bibliotheken zijn beter toegankelijk voor iedereen

7.1.3

Er nemen meer mensen deel aan kunst en cultuur doordat  festivals floreren

7.1.4

Het cultuurprofiel van Utrecht is steviger in samenwerking met gemeenten en partners

7.2

De mate van behoud, de benutting en de beleving cultureel erfgoed is hoog

7.2.1

De kwaliteit van de leefomgeving is versterkt met cultuur en erfgoed zodat mensen zich hier thuis voelen

7.2.2

Er zijn meer monumenten duurzaam gerestaureerd en worden beter gebruikt

7.2.3

Het beheer van Utrechts erfgoed is effectiever en efficiënter, de promotie richt zich op zo breed en divers mogelijk publiek

7.3

De Hollandse waterlinies zijn een belangrijke drager van een aantrekkelijke ruimtelijke kwaliteit

7.3.1

De integrale meerwaarde van militair erfgoed bij (gebieds)ontwikkelingen is hoger

7.3.2

Het siteholderschap van de Hollandse Waterlinies is beter ontwikkeld

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 29.047
Gerealiseerd € 28.876
Afwijking € 545
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16