PROVINCIE UTRECHT

Jaarstukken 2022

Utrecht, 16 mei 2023

Baten Gerealiseerd

€ -83.029

Een afwijking van € -5.978 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd

€ 460.812

Een afwijking van € -67.547 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16