Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer

Programmadoel

De provincie werkt aan een goede en duurzame bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Beleids- en meerjarendoelen in één oogopslag

Resultaat in één oogopslag

Resultaat per beleidsdoel

Beleidsdoel - meerjarendoel

Activiteiten

Planning

Budget

6.1

OV-reizigers zijn tevreden en het openbaar vervoer is efficiënt ingericht

6.1.1

Lopende contracten en concessies zijn kwalitatief beter

6.1.2

Er zijn betere bouwstenen voor een nieuw OV-netwerk

6.1.3

Er zijn minder knelpunten in de doorstroming van het OV

6.1.4

Het beheer en onderhoud van eigen OV infrastructuur voldoet aan gestelde kwaliteitseisen

6.1.5

OV overkoepelende activiteiten worden beter uitgevoerd

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 192.797
Gerealiseerd € 180.452
Afwijking € 12.221
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16