Hoofdstuk 2 - Programma's, Overzicht overhead en Algemene middelen

Overzicht overhead

Programmadoel

De provincie Utrecht werkt aan de uitvoering van maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De domeinen Bedrijfsvoering, Bestuurs­ en directieondersteuning en Concerncontrol zijn ingericht om het takenpakket van de provincie goed te ondersteunen bij bestuurlijke majeure opgaven en ambities. De organisatie werkt aan de bestuurlijke beleidsdoelen door het realiseren van robuust financieel beleid en doelmatige bedrijfsvoering en streeft daarbij naar optimale ondersteuning.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 55.556
Gerealiseerd € 51.587
Afwijking € 3.969
Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16