Bijlagen

Bijlage 7 - Informatie naar externe rapportages

Bijlage 7 - Informatie naar externe rapportages

Titel programma + onderwerpen
GS-leden en onderwerp filmpje

Nieuwsberichten, verhalen, filmpjes, webpagina’s 2022

 1. Ruimtelijke ontwikkeling Huib van Essen, Rob van Muilekom
 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Werklocaties
 • Gebiedsontwikke-ling Omgevingswet
 • Hart van de Heuvelrug

Metropoolregio Utrecht trekt 400 miljoen uit voor bouw 80.000 woningen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
1,4 miljard voor bereikbaarheid nieuwe woningen Metropoolregio Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie blij met bijdrage kabinet voor Utrechtse opgaven | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Handen op elkaar voor bouw 1500 flexwoningen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Financiële steun Rijk hard nodig voor opvang asielzoekers en huisvesting statushouders | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht zet in op bouw van 83.500 woningen tot en met 2030 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Afspraken over snelle, goedkopere en duurzame woningbouw | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht investeert in wonen, natuur en mobiliteit | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Terrein Kamp van Zeist wordt nieuw natuurgebied | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Ondersteboven op 14 oktober: Dag van de Utrechtse Kwaliteiten 2022 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Studenten presenteren ruimtelijke visies op de Utrechtse Heuvelrug | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Videos:
https://youtu.be/pdGVWoCp4lY
https://youtu.be/c4RJNzrGdnI
https://youtu.be/EUfKN4D1jAs
https://youtu.be/-ssROq9qbEw
https://youtu.be/_4XX5M60y7M
https://youtu.be/cUXxmHtO90U
https://youtu.be/U0z1KFgbG30

 1. Landelijk gebied

Mirjam Sterk

 • Natuurnetwerk
 • Landschap
 • Leefbaar landelijk gebied
 • Groene Contour
 • Natuurbeheer
 • Biodiversiteit

BOA’s in buitengebied uitgerust met AED’s voor reanimatie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Mis je bankjes op jouw favoriete wandelroute? Ontvang subsidie om dit te regelen! | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Samen aan de slag voor een robuust watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
15.000 gratis bomen voor meer biodiversiteit | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Meer natuurinclusieve landbouw: provincie Utrecht investeert in agroforestry | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwe toekomst voor De Groote Maat | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht reageert hoopvol op advies Remkes | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht geeft opnieuw impuls aan natuurinclusieve landbouw | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Streep door vergunning van drie Utrechtse emissiearme melkveestallen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor innovaties door landbouwers | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Boeren bezoeken provincie Utrecht bij stadion Galgenwaard | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Houtwallen, bomenrijen en heggen voor een betere kwaliteit van het landschap | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht vraagt hulp en duidelijkheid aan ministers Van der Wal en Staghouwer | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Informatiemarkten toekomst landelijk gebied goed bezocht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
De landbouw van de toekomst is natuurinclusief | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Plattelandscoach voor boeren groot succes | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Pionierende boer uit Snelrewaard onderzoekt andere aanpak bodemdaling | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Melkveehouder uit de polder Kortrijk gaat strijd aan tegen bodemdaling | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht versnelt de realisatie van nieuwe natuur | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Grondaankoop provincie Utrecht biedt kans voor toekomstbestendige polder | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Tijdelijke afsluiting wandelpaden Grebbelinie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Terrein Kamp van Zeist wordt nieuw natuurgebied | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwe stap in realiseren natuurdoelen in de Oostelijke Vechtplassen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Studenten presenteren ruimtelijke visies op de Utrechtse Heuvelrug | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Natuurgebied de Oostelijke Vechtplassen, klaar voor de toekomst | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Een tweede kans voor 50.000 bomen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Streep door vergunning van drie Utrechtse emissiearme melkveestallen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Beleef en Bewonder! zorgt voor meer groen in de buurt | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Heb jij een wens voor jouw buurt? Kern met Pit helpt! | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Informatiebijeenkomst natuurinrichting Marickenland goed bezocht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Boeren bezoeken provincie Utrecht bij stadion Galgenwaard | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht vraagt hulp en duidelijkheid aan ministers Van der Wal en Staghouwer | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Natuurvriendelijk isoleren: energie besparen én natuur beschermen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Informatiemarkten toekomst landelijk gebied goed bezocht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
In de provincie Utrecht moet de stikstofuitstoot met 46 procent omlaag | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Meer natuur in Lunenburgerwaard | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
De landbouw van de toekomst is natuurinclusief | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Steeds meer groenblauwe schoolpleinen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Kinderen ontdekken nieuwe natuur tijdens expeditie Lunenburgerwaard | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuw budget voor kleine landschapselementen in de Lopikerwaard | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
In de provincie Utrecht worden verwilderde katten niet meer gedood, maar gevangen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Videos
https://youtu.be/YMb56RRPBY8
https://youtu.be/9tl_VMloAE8
https://youtu.be/ro1xERF311Y
https://youtu.be/cUXxmHtO90U
https://youtu.be/EUfKN4D1jAs
https://youtu.be/cUXxmHtO90U
https://youtu.be/ihSCRrEczHk
https://youtu.be/QjzlKwlTLm0
https://youtu.be/fiEzQ0VH7jU
https://youtu.be/xU0qsndkcCI
https://youtu.be/llixAh2TtQk
https://youtu.be/RzlrR_PxvMY

 1. Bodem, water en milieu

Mirjam Sterk, Rob van Muilekom, Arne Schaddelee

 • Klimaatadaptatie
 • Bodemdaling
 • Mooie veilige dijken
 • Oppervlaktewater en grondwater
 • Drinkwater
 • Gezonde leefomgeving
 • Schone Lucht
 • Vliegverkeer
 • VTH  (vergunningen, toezicht, handhaving)

Concrete stappen om bodemdaling veenweiden te verminderen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Einde opsporing gas en olie in groot deel provincie Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Meer subsidie voor 'groenblauwe' schoolpleinen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Ondersteboven op 14 oktober: Dag van de Utrechtse Kwaliteiten 2022 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie vraagt gebruikers Lekdijk mee te denken over verkeersveiligheid | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar om bodemdaling af te remmen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Samen aan de slag voor een robuust watersysteem op de Utrechtse Heuvelrug | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Salmsteke Ontkiemt! gaat in uitvoering; dijk en uiterwaard worden ingericht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Pionierende boer uit Snelrewaard onderzoekt andere aanpak bodemdaling | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Utrechts innovatiecentrum zoekt oplossingen om bodemdaling af te remmen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Melkveehouder uit de polder Kortrijk gaat strijd aan tegen bodemdaling | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Grondaankoop provincie Utrecht biedt kans voor toekomstbestendige polder | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Videos
https://youtu.be/OHILcMvkQIE
https://youtu.be/YMb56RRPBY8
https://youtu.be/llixAh2TtQk
https://youtu.be/4CDslKGKqNQ
https://youtu.be/pp7MLGObzdA

4. Energietransitie
Huib van Essen

 • Energiebesparing bewoners, bedrijven, instellingen
 • Duurzame woningen
 • Energieopwek windmolens
 • Zonne-energie, zonnepanelen, zonnevelden
 • Aardgasvrij

Einde opsporing gas en olie in groot deel provincie Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Natuurvriendelijk isoleren: energie besparen én natuur beschermen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
‘In 2023 hebben alle gemeenten een lokaal hitteplan’ | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Duurzaam Antonius: St. Antonius tweede ziekenhuis met certificaat zilver | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Subsidie om meer zon op daken en parkeerterreinen mogelijk te maken | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Energie in Smitsveen: “Persoonlijke communicatie werkt het beste” | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
“Als SchuldHulpMaatje let ik ook op tocht en de energierekening” | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Energie in Smitsveen: 'Vertrouwen is de sleutel!' | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Slim investeren in duurzame energie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht zet nieuwe stap om klimaatadaptatie te versnellen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Meer subsidie voor 'groenblauwe' schoolpleinen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Steeds meer groenblauwe schoolpleinen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
1,78 miljoen euro voor klimaatbestendige woonomgeving | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Videos
https://youtu.be/Ynvn4dyVRKU
https://youtu.be/OHILcMvkQIE
https://youtu.be/0vOdXl1pRSA

5 Bereikbaarheid Algemeen

Arne Schaddelee

 • Regionale en landelijke bereikbaarheid
 • Provinciale en rijkswegen
 • Verkeersveiligheid en verkeersslachtoffers  
 • Fiets, fietsverbindingen, fietsen stallen, … innovatie fietspaden
 • Smart mobility

Aftrap Mobiliteitsweek Utrecht 2022: Stadsring Amersfoort wordt autovrij | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Ruimte voor succes met knooppunten | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Ook gemeente Zeist sluit zich aan bij Doortrappen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Activiteitenprogramma La Vuelta Holanda feestelijk van start | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Pedelecplanner nu ook in de provincie Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Campagne voor meer mbo'ers op de fiets | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
De provincie Utrecht kleurt groen met Schwung! | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Basisschool De Startbaan wint challenge Fietsen is FUN! | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Teams van basisscholen School op de Berg en Paulusschool winnen fietshackathon | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Eerste 7 Doortraproutes in provincie Utrecht klaar voor gebruik | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
High Fivend naar school op fiets of te voet | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Fietspad van de Toekomst: samenwerking voor fietsinnovatie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Fietsverlichtingscampagne AAN in Utrecht van start | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht vraagt mbo-studenten mee te doen aan fietsonderzoek | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Staatssecretaris Heijnen bezoekt Utrecht op de fiets | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwe wegverlichting voor Baarn | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Groot onderhoud voor rotonde tussen Breukelen en de A2 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Groot onderhoud Rijksstraatweg Breukelen-Loenen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Groot onderhoud voor rotonde Donderberg in Leersum | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Herstelwerkzaamheden Woudenbergseweg Maarsbergen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Inloopavond over de N210 Lopik | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Arnhemseweg in Leusden krijgt Whiswall | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Groot onderhoud Bisschopsweg in Eemnes | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Overeenstemming over fietsbrug ter vervanging pont Nieuwer Ter Aa | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincies zetten Smart Mobility in tijdens de Vuelta voor bereikbaarheidscommunicatie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Mobility Lab 2022: 19 start-ups geselecteerd | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Ontsluiting voor nieuwe woonwijk Veenendaal | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gelderland en Utrecht maken doorstart met verbreden Rijnbrug bij Rhenen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Besluitvorming in zicht over N201 tussen Amstelhoek en Vreeland | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Bouw spoorwegonderdoorgang Maarsbergen Woudenbergseweg N226 komt dichterbij | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Fiets- en voetgangerstunnels in Cothen en Lopik opgeknapt en opgefleurd | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Fleurige kunst voor fiets- en voetgangerstunnels in Cothen en Lopik | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Snorfietsers zetten de helm op vanaf januari 2023 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Besluitvorming in zicht over N201 tussen Amstelhoek en Vreeland | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Fietsverlichtingscampagne AAN in Utrecht van start | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Minister Harbers bij Doortrappen Dag in Ronde Venen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Veilig oversteken in Oudewater | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Doortrappen, de Vuelta en de Prokkelweek komen samen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Werkzaamheden fietspaden Soestduinen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Rioolrenovatie in Langbroek | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Wegwerkzaamheden N233 in Veenendaal en Rhenen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwe wegverlichting voor Veenendaal en Rhenen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen opnieuw gewaarborgd | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie vraagt gebruikers Lekdijk mee te denken over verkeersveiligheid | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Video’s:
https://youtu.be/H_N5vEOZQ7o
https://youtu.be/5bKyVK8Ek3M
https://youtu.be/5VrjtFV4hns
Doortrappen in provincie Utrecht: fietsen tot je 100ste - YouTube
https://youtu.be/DI8EvwYdxHQ
https://youtu.be/lF2dRvLw_T8

6.    Bereikbaarheid OV
       Arne Schaddelee

 • OV-netwerk, trams, bussen, regiotaxi

Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs: aanmelden kan nog steeds | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gratis OV voor 66-plussers met een krappe beurs van start | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwe stap op weg naar nieuwe vervoerders voor Utrechts OV na 2025 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Impact corona goed zichtbaar in OV-cijfers over 2021 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Landelijk bestuursakkoord moet OV toegankelijk maken en houden | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Utrechts openbaar vervoer verandert vanaf 11 december | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gratis met tram van 19 september tot 2 oktober | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Sluitstuk op nieuwe regionale lijn: welkom terug in de tram! | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht ziet kansen voor Park and Ride | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
OV is levensader voor werk, woningbouw en welzijn’ | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gratis openbaar vervoer voor Utrechtse ouderen met krappe beurs | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwe buurtbussen in provincie Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht kiest voor kwaliteitsslag openbaar vervoer | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Testen met de tram: de checklist kleurt groen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Startschot voor aanpak afrit A27 en HOV-haltes Eemnes | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie zet stappen naar nieuwe toekomstbestendige tramorganisatie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Videos
https://youtu.be/6aIiUTm628I

 1. Cultuur en Erfgoed

Rob van Muilekom

 • Versterken cultuur- en erfgoedsector
 • Erfgoed
 • Rijksmonumenten
 • Archeologische zones
 • Bibliotheken
 • Cultuur historische waarden
 • Corona-steunpakket

Ruim een miljoen euro coronasteun in 2023 voor cultuur- en erfgoedsector | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie onderzoekt dienstverlening | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Werkconferentie Trage Paden | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Hollandse Waterlinies uitgelicht tijdens We Sluiten de Linies | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Theaters en podia kunnen opnieuw beroep doen op corona steun- en herstelpakket | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht pakt rol om maritiem erfgoed te behouden | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gedeputeerden nemen poolshoogte waterlinie tijdens Waterlinies Weekendtocht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Ruim een miljoen euro coronasteun in 2023 voor cultuur- en erfgoedsector | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Impact corona goed zichtbaar in OV-cijfers over 2021 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Cultuur- en erfgoedsector kan opnieuw beroep doen op steun voor herstel na corona | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gedeputeerden nemen poolshoogte waterlinie tijdens Waterlinies Weekendtocht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Vervolgaanpak voor vitale vakantieparken | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Fleurige kunst voor fiets- en voetgangerstunnels in Cothen en Lopik | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie legt nieuwe damwand aan in Montfoort | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
BOA’s in buitengebied uitgerust met AED’s voor reanimatie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Renners La Vuelta ‘vliegen’ over landingsbaan Park Vliegbasis Soesterberg | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Videos

8. Economie
Robert Strijk, Arne Schaddelee

 • Werklocaties
 • Detailhandel
 • MKB
 • Innovatie
 • Circulaire economie
 • Recreatieve voorzieningen
 • Recreatief hoofdnetwerk
 • Toerisme
 • Recreatieschappen
 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • ROM en Economic Board
 • Corona-steunpakket

Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie onderzoekt dienstverlening | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
European Digital Innovation Hub brengt nieuwe technologieën dichter bij bedrijfsleven | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Einde opsporing gas en olie in groot deel provincie Utrecht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Weg met de files, ook voor de fiets | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Utrechts innovatiecentrum zoekt oplossingen om bodemdaling af te remmen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Fietspad van de Toekomst: samenwerking voor fietsinnovatie | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie Utrecht stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor innovaties door landbouwers | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Utrechts bedrijf Vitestro ontwikkelt innovatieve bloedprikrobot | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwe leidraad voor duurzamer recreatie en toerisme | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Recreatie- en toerisme sector weer samen tijdens netwerkmiddag | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Ruim een miljoen euro coronasteun in 2023 voor cultuur- en erfgoedsector | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Impact corona goed zichtbaar in OV-cijfers over 2021 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Theaters en podia kunnen opnieuw beroep doen op corona steun- en herstelpakket | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl) Begroting 2023: ruimte voor provinciale ambities | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Programmabegroting 2023 vastgesteld door Provinciale Staten | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Videos
https://youtu.be/E24Y4V9WqZA
https://youtu.be/qwl__Dqe3Q4
https://youtu.be/PC3q4EUmA8A
https://youtu.be/5efoV-FgGck
https://youtu.be/mNeqAY_siRA

9. Bestuur
Commissaris van de Koning Hans Oosters, Arne Schaddelee, Mirjam Sterk

 • Provinciale Staten
 • Versterken openbaar bestuur
 • Participatie
 • Ondermijnende criminaliteit
 • Archief en informatiebeheer
 • Sterk Utrechts Bestuur (samenwerking partners)
 • De Staat van Utrecht (onderzoek)

Burgemeester Lucas Bolsius herbenoemd voor derde ambtstermijn | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Burgemeester Backhuijs van Nieuwegein stopt in mei 2023 | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Burgemeester Mark Röell van Baarn ambieert derde ambtstermijn | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt ambieert tweede ambtstermijn | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Burgemeester Petra Doornenbal herbenoemd voor tweede ambtstermijn | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gemeenteraad Baarn beveelt burgemeester Mark Röell aan voor herbenoeming | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Gemeenteraad De Bilt beveelt burgemeester Sjoerd Potters aan voor herbenoeming | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Nieuwegein zoekt nieuwe burgemeester | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/provincie-utrecht-investeert-wonen-natuur-en-mobiliteit
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/jaarverslag-provincie-utrecht-een-bewogen-jaar-met-mooie-resultaten
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/begroting-2023-ruimte-voor-provinciale-ambities
https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/programmabegroting-2023-vastgesteld-door-provinciale-staten

Kerstwens van Gedeputeerde Staten | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Landelijke, regionale en gemeentelijke bestuurders verkennen provincie tijdens Vuelta-toertocht | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie blij met bijdrage kabinet voor Utrechtse opgaven | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
‘Gezicht op Rhenen’: Commissaris van de Koning bezoekt meesterwerk Jan van Goyen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Expositie graffiti-schilderijen van veteranen in provinciehuis | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Lintje voor afzwaaiend Statenlid en afscheid voor oud-gedeputeerde | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provinciale Staten in debat over historische wandelpaden, toekomst openbaar vervoer en een andere manier van provinciebelasting betalen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Certificaten uitgereikt aan cursisten Politiek Actief | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provinciale Staten openen de jacht op vergeten historische ‘trage’ wandelpaden | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Het belangrijkste debat van het jaar: de algemene beschouwingen in Provinciale Staten (1) | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Het belangrijkste debat van het jaar: de algemene beschouwingen in Provinciale Staten (2) | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provinciale Staten ervaren stikstofregels en natuurontwikkeling in Vijfheerenlanden met eigen ogen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Debat over stikstof, snelheid N-wegen, financiële stukken en een eigen initiatief in Provinciale Staten | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Onderzoek naar snellere energietransitie: ‘Dit vinden wij als Provinciale Staten belangrijk’ | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Debat over wonen, windmolens en een afscheid met koninklijk tintje in Provinciale Staten | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Overhandiging concept-begroting aan Provinciale Staten startschot voor belangrijke debatten | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provinciale Staten akkoord met begroting, aandacht voor inflatie, monumenten, rotonde en haar eigen geschiedenis | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provinciale Staten verbreken vriendschapsband met China en sturen stikstofsignaal naar Den Haag | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
De N201 mag op de schop en hoe gaan Provinciale Statenleden om met agressie? | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Vernieuwingen centraal bij werkbezoek GS aan UMC | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Subsidie voor opruimen gedumpt drugsafval | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie onderzoekt dienstverlening | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Provincie blij met bijdrage kabinet voor Utrechtse opgaven | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Stichting Mediafonds provincie Utrecht van start | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)

Video’s
https://youtu.be/vE220ou2g7c
https://youtu.be/_4XX5M60y7M  

Deze pagina is gebouwd op 06/15/2023 07:51:47 met de export van 06/15/2023 07:34:16